Zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města Dne 17.12.2014 16:48:23
bod č. 63. - Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 2594/ZM1014/33 ze dne 25.6.2014, návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0090/ZM1418/2          .....             30
1) zrušuje
bod 3) usnesení zastupitelstva města č. 2594/ZM1014/33 ze dne 25.6.2014, 
kterým rozhodlo o záměru města směnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec 
Ostrava

0090/ZM1418/2          .....             30
2) rozhodlo
o záměru města směnit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec 
Ostrava, a to:

- pozemek parc.č. 3839/1  
- pozemek parc.č. 2904/3, trvalý travní porost o výměře 300 m2, který vznikne 
oddělením z pozemku parc.č. 2904/3 na základě geometrického plánu č. 
3095-7/2014 ze dne 5.2.2014  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Stará Bělá
 
za
 
- pozemek parc.č. 2902/2 
- pozemek parc.č. 2886/15 
- pozemek parc.č. 2879/15,
trvalý travní porost o výměře 264 m2, který vznikne oddělením z pozemku 
parc.č. 2879/4 na základě geometrického plánu č. 3095-7/2014 ze dne 5.2.2014 
- pozemek parc.č. 2902/4, ost. plocha, silnice o výměře 56 m2, který vznikne 
oddělením z pozemku parc.č. 2902/1 na základě geometrického plánu č. 
3095-7/2014 ze dne 5.2.2014 
- pozemek parc.č. 2904/27, trvalý travní porost o výměře 430 m2, který vznikne 
sloučením části pozemku parc.č. 2904/10, díl b o výměře 331 m2 a části pozemku 
parc.č. 2886/3, díl a o výměře 99 m2 na základě geometrického plánu č. 
3095-7/2014 ze dne 5.2.2014 
- pozemek parc.č. 3853/16, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 3 m2, který 
vznikne oddělením z pozemku parc.č. 3853/4 na základě geometrického plánu č. 
3095-7/2014 ze dne 5.2.2014
 
ve vlastnictví občanského sdružení ODRA, o.s, Ostrava-Zábřeh, Svazácká 3128/1b, 
PSČ 700 30, IČO: 22836276

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Mgr. Bc. Vladislav Koval : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro