Zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města Dne 17.12.2014 16:42:29
bod č. 56. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Zelená - P. Křičky)
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0083/ZM1418/2          .....             30
1) rozhodlo,
že město nemá záměr prodat

- část pozemku parc. č. 2727/12 o výměře 444 m2 z celkové výměry 10491 m2  
- část pozemku parc. č. 2727/1 o výměře 386 m2 z celkové výměry 1222m2

vše k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz

 dle zákresů, které jsou přílohou č. 1 str. 5 a 6 předloženého materiálu

0083/ZM1418/2          .....             30
2) rozhodlo,
že město nemá záměr prodat

- části pozemků parc. č. 2727/12 o výměře 186 m2 a 134m2, tj. 320 m2 z celkové 
výměry 10491 m2  
- část pozemku parc. č. 2727/1 o výměře 662 m2 z celkové výměry 1222m2

vše k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz

 dle zákresů, které jsou přílohou č. 2 str. 7 a 8 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Mgr. Bc. Vladislav Koval : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro