Zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města Dne 17.12.2014 16:06:20
bod č. 42. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Přívoz, Petřkovice u Ostravy, Mariánské Hory, Hošťálkovice a záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory, Přívoz, a nezřídit služebnost chůze a jízdy k pozemku v k. ú. Přívoz
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0070/ZM1418/2          .....             30
1) rozhodlo
o záměru města prodat  
- pozemek p.p.č. 543/12 ? ost. plocha, ost. komunikace o výměře 157 m2, 
 který vznikne sloučením části pozemku p.p.č. 543/11 o výměře 86 m2 označené 
písmenem b a části pozemku p.p.č. 517/1 o výměře 71 m2 označené písmenem a 
a to na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1212-54/2008 ze 
dne 10.4.2008
  
vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava,
svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

0070/ZM1418/2          .....             30
2) rozhodlo
o záměru města prodat  
- pozemek parc. č. 570/4 ? zahrada o výměře 150 m2, 
 který vznikne oddělením z původního pozemku parc. č. 570/1 - zahrada 
a to na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1837-51/2014 ze 
dne 18.8.2014
 
vše v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava,
svěřeno městskému obvodu Petřkovice
 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

0070/ZM1418/2          .....             30
3) rozhodlo
o záměru města prodat  
- pozemek p.p.č. 150/27 ? ost. plocha, jiná plocha o výměře 227 m2, 
 který vznikne oddělením z původního pozemku p.p.č. 150/27 - ost. plocha, jiná plocha 
a to na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1983-13/2014 ze 
dne 24.3.2014
 
vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,
-svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky,

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

0070/ZM1418/2          .....             30
4) rozhodlo
o záměru města prodat  
- pozemek parc. č. 471/12 
- pozemek parc. č. 471/13  
- pozemek parc. č. 471/14  
- pozemek parc. č. 471/15  
vše v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, 
svěřeno městskému obvodu Petřkovice
  
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

0070/ZM1418/2          .....             30
5) rozhodlo
o záměru města prodat  
- pozemek parc. č. 1608/1  
 v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava,
svěřeno městskému obvodu Hošťálkovice
 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

0070/ZM1418/2          .....             30
6) rozhodlo,
že město nemá záměr prodat  
- pozemek p.p.č. 167/4
 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,
svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky

0070/ZM1418/2          .....             30
7) rozhodlo,
že město nemá záměr prodat  
- pozemek p.č.st. 269
- pozemek p.p.č. 41/2
 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava,
nesvěřeno městskému obvodu 
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Mgr. Bc. Vladislav Koval : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Nepřítomen Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro