Zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města Dne 17.12.2014 16:05:25
bod č. 41. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Mariánské Hory a k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0069/ZM1418/2          .....             30
1) rozhodlo
koupit pozemek p.p.č. 768/2, k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, od vlastníka 
Asental Land, s.r.o., IČO 277 69 143, sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava, za kupní cenu 2.362.850,-Kč

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

0069/ZM1418/2          .....             30
2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky dle čl. 9 
odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že nemovitost 
uvedenou v bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví

0069/ZM1418/2          .....             30
3) rozhodlo
označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, jako majetek svěřený 
městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že nemovitost uvedenou v bodu 1) tohoto 
usnesení statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

0069/ZM1418/2          .....             30
4) rozhodlo
koupit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to pozemky:

- parc.č. 3273/1 
- parc.č. 3274 
- parc.č. 3342 
- parc.č. 3344 
- parc.č. 3388

od vlastníka Asental Land, s.r.o., IČO 277 69 143, sídlo Gregorova 2582/3, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za cenu obvyklou celkem 791.200,-Kč

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Mgr. Bc. Vladislav Koval : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Nepřítomen Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro