Zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města Dne 17.12.2014 16:02:13
bod č. 40. - Návrh záměru darovat nemovitosti ve "Strategické průmyslové zóně Ostrava-Mošnov" v k.ú. Mošnov, obec Mošnov a v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0068/ZM1418/2          .....             30
1) rozhodlo
o záměru darovat níže uvedené pozemky :

- parc. č. 1121/35 - travní porost o výměře 68 m2, oddělený z pozemku parc. č. 
1121/2

- parc. č. 1122/49 - orná půda o výměře 1362 m2, oddělený z pozemku parc. č. 
1122/8

- parc. č. 1122/38 - orná půda o výměře 441 m2, oddělený z pozemku parc. č. 
1122/10

- parc. č. 1122/11 - orná půda o výměře 4215 m2, oddělený z pozemku parc. č. 
1122/11 

- parc. č. 1122/15 - orná půda o výměře 32 m2, oddělený z pozemku parc. č. 
1122/15

- parc. č. 1122/47- ostatní plocha, silnice o výměře 334 m2,

- parc. č. 1122/48 - ostatní plocha, silnice o výměře 70 m2

- parc. č. 1122/50 - ostatní plocha, silnice o výměře 30 m2,

vše odděleno z pozemku parc. č. 1122/23 - ostatní plocha, silnice

- parc. č. 1122/25 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 488 m2, oddělený z 
pozemku parc. č. 1122/25

- parc. č. 1122/26 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 107 m2

- parc. č. 1122/39 - orná půda, o výměře 335 m2, oddělený z pozemku parc.č. 
1122/29

- parc. č. 1127/2 - zast.plocha, zbořeniště o výměře 59 m2, oddělený z pozemku 
parc. č. 1127

- parc. č. 1129/20 - ostatní plocha, manip.plocha o výměře 138 m2, oddělený z 
pozemku 1129/3

- parc. č. 1129/15 - ostatní plocha, manip. plocha o výměře 310 m2, oddělený z 
pozemku parc. č. 1129/6

- parc. č. 1129/14 - ostatní plocha, manip.plocha o výměře 405 m2, oddělený z 
pozemku parc. č. 1129/7

- parc. č. 1129/8 - ostatní plocha, manip.plocha o výměře 340 m2, oddělený z 
pozemku parc. č. 1129/8

- parc. č. 1130/4 - travní porost o výměře 97 m2, oddělený z pozemku parc. č. 
1130/4

- parc. č. 1130/8 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 62 m2, oddělený z 
pozemku parc. 1130/8

- parc. č. 1559/19 - vodní pl., tok umělý o výměře 254 m2, oddělený z pozemku 
1159/9,

vše v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice

na základě  geometrického plánu GP č. 1904-4115042/2014 zpracovaného Ing. 
Pavlem Harapatem dne 21.10.2014,

dále:

- parc. č. 1331/4 - travní porost o výměře 250 m2, oddělený z pozemku parc. č. 
1331/2

- parc. č. 1332/8 - travní porost o výměře 198 m2, oddělený z pozemku parc. č. 
1332/2

- parc. č. 1332/7 - ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 331 ,m2, oddělený 
z pozemku parc. č. 1332/3

- parc. č. 1336/2 - travní porost o výměře 609 m2, oddělený z pozemku parc. č. 
1336

-parc. č. 1339/26 - orná půda o výměře 1140 m2, oddělený z pozemku parc. č. 
1339/2

- parc. č. 1340/50 - ostatní plocha. jiná plocha o výměře 2 m2, oddělený z 
pozemku parc. č. 1340/26

- parc. č. 1340/47 - ostatní plocha,jiná plocha o výměře 1997 m2, oddělený z 
pozemku 1340/27

- parc. č. 1340/49 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 99 m2, 
oddělený z pozemku parc. č. 1340/28

- parc. č. 1340/59 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 405 m2, oddělený z 
pozemku parc. č. 1340/29

- parc. č. 1340/52 - ostatní plocha, ostatní komunikce o výměře 243 m2, 
oddělený z pozemku parc. č. 1340/35

- parc. č. 1356/17 - travní porost o výměře 5713 m2, oddělený z pozemku parc. 
č. 1356/2

- parc. č. 1366/8 - orná půda o výměře  187 m2, oddělený z pozemku parc. č. 
1366/3

- parc. č. 1366/9 - orná půda o výměře 89 m2,oddělený z pozemku parc. č. 
1366/3

- parc. č. 1441/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 92 m2, oddělený z 
pozemku parc. č. 1441

- parc. č. 1469/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2, oddělený 
z pozemku 1469/4

 na základě  geometrického plánu GP č. 940-4115042/2014 zpracovaného Ing. 
Pavlem Harapatem dne 21.10.2014,

-vše k.ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
(Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov),

za podmínky souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce programu

a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit 
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 39 Proti: 0 Zdržel se: 7 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Mgr. Bc. Vladislav Koval : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 6)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Nehlasoval Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Vladimír Cigánek : Zdržel se Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro