Zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města Dne 17.12.2014 15:55:06
bod č. 39. - Návrh nekoupit pozemky v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava do vlastnictví statutárního města Ostravy (Pustkovecké údoli)
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0067/ZM1418/2          .....             30
1) rozhodlo
nekoupit spoluvlastnické podíly k  níže uvedeným pozemkům v k. ú. Pustkovec, 
obec Ostrava, a to:
- k pozemku parc. č. 2045/2
- k pozemku parc. č. 2055/2
- k pozemku parc. č. 2055/3 
- k pozemku parc. č. 2056/2 
- k pozemku parc. č. 2061/2 
- k pozemku parc. č. 2062/2 od
- IXXXX HXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXX 
XX, spoluvlastnický podíl 1/6 ke každému z výše uvedených pozemků,
- Ing. RXXXXXXX KXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX XXX 
XXX XX,spoluvlastnický podíl 1/6  ke každému z výše uvedených pozemků,
- FXXXXXXXX HXXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXX XX XXX XXXXX, spoluvlastnický podíl 1/3 ke každému z výše uvedených 
pozemků,
- MXXXX HXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX 
XXXXXXX XXX XXX XXX XX, zastoupené opatrovníkem, na základě Listiny o 
ustanovení opatrovníka ze dne 14.3.2013, MXXXX MXXXXXXXXX, rok narození XXXX, 
bytem XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXX XX, spoluvlastnický podíl 1/3 
ke každému z výše uvedených pozemků
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nehlasoval Mgr. Bc. Vladislav Koval : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nehlasoval
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro