Zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města Dne 17.12.2014 15:41:37
bod č. 35. - Návrh na svěření majetku městským obvodům Slezská Ostrava, Petřkovice a Ostrava-Jih
(Poznámka: Hlasování o návrhu Ing. Palyzy - usnesení s úpravou)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0063/ZM1418/2          .....             30
1) si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 9 
odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v 
platném znění, městskému obvodu

a) Petřkovice
- stavba cyklostezky - úseku Hornické muzeum - Koblovský most, úsek od vstupní 
brány do Hornického muzea na Landeku po hranici katastrálního území Petřkovice 
u Ostravy/Koblov, stavba na pozemku parc.č. 1278/1, parc.č. 1338, parc.č. 1342, 
parc.č. 1343 a parc.č. 1344 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, v 
majetku města vedeno pod inv.č. 139287, v hodnotě 2 072 339,31Kč,

b) Ostrava-Jih
- stavba cyklostezky vybudovaná v rámci stavby "Cyklistická stezka ul. 
Čujkovova", stavba na pozemku p.p.č. 654/53, p.p.č. 654/18, p.p.č. 654/32, 
p.p.č. 612/65, p.p.č.1394, p.p.č. 1396/4, p.p.č. 1395/1, p.p.č. 1392/2, p.p.č. 
1392/1, p.p.č. 654/52, p.p.č. 1395/4 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava a 
p.p.č. 884/12, p.p.č. 884/13, p.p.č. 801/1 a p.p.č. 996 v k.ú. Hrabůvka, obec 
Ostrava, v majetku města vedeno pod inv.č. 146152 v hodnotě 3 355 325,28Kč

0063/ZM1418/2          .....             30
2) rozhodlo
označit majetek uvedený v bodě 1 a) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Petřkovice, 1 b) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Ostrava-Jih dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění

0063/ZM1418/2          .....             30
3) žádá
starostu městského obvodu Petřkovice 
o zajištění udržitelnosti projektu "Cyklostezky - úsek Hornické muzeum, 
Koblovský most" dle podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z 
rozpočtu Regionální rady ev.č. 1847/2012/OER a dodatku č. 1 a o spolupráci s 
odborem ekonomického rozvoje při administraci pravidelných zpráv o udržitelnosti projektu
Zodpovídá: Ivo Mikulica, starosta Městského obvodu Petřkovice
Termín: 24.07.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Mgr. Bc. Vladislav Koval : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro