Zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města Dne 17.12.2014 15:37:57
bod č. 34. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Hrabová
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0062/ZM1418/2          .....             30
1) si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedený majetek statutárního města Ostravy jako majetek 
svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm.b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 
14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, městskému obvodu Hrabová:

- pozemek parc.č. 269/1 ostatní plocha, zeleň, k.ú. Hrabová, obec Ostrava, v 
majetkové evidenci města veden pod inventárním č. 77237 v hodnotě 83 448,- Kč, 
 
- pozemek parc.č. 300  ostatní plocha, zeleň, k.ú. Hrabová, obec Ostrava, v 
majetkové evidenci města veden pod inventárním č. 69192 v hodnotě 173 240,- Kč,
 
- pozemek parc.č. 304/15 ostatní plocha, zeleň, k.ú. Hrabová, obec Ostrava, v 
majetkové evidenci města veden pod inventárním č. 113743 v hodnotě 423 157,- 
Kč, 
 
- pozemek parc.č. 304/16 ostatní plocha, zeleň, k.ú. Hrabová, obec Ostrava, v 
majetkové evidenci města veden pod inventárním č. 113744 v hodnotě 239 297,- 
Kč, 
 
- pozemek parc.č. 318   ostatní plocha, zeleň, k.ú. Hrabová, obec Ostrava, v 
majetkové evidenci města veden pod inventárním č. 69827 v hodnotě 13 613,- Kč,
 
- pozemek parc.č. 333/17 ostatní plocha, zeleň, k.ú. Hrabová, obec Ostrava, v 
majetkové evidenci města veden pod inventárním č. 113746 v hodnotě 85 205,- Kč, 
 
- pozemek parc. č. 3135/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Hrabová, 
obec Ostrava, v majetkové evidenci města veden pod inventárním č. 113742 v 
hodnotě 717 609,- Kč,
 
- pozemek parc. č. 3135/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Hrabová, 
obec Ostrava, v majetkové evidenci města veden pod inventárním č. 113748 v 
hodnotě 1 132 074,- Kč,
 
- pozemek parc. č. 3135/9,  ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Hrabová, 
obec Ostrava, v majetkové evidenci města veden pod inventárním č. 113749 v 
hodnotě 285 205,- Kč,
 
- pozemek parc.č. 3135/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Hrabová, 
obec Ostrava, v majetkové evidenci města veden pod inventárním č. 113745 v 
hodnotě 588 767,- Kč,


- chodníky na pozemcích: 
 parc. č. 3135/7  ostatní plocha, ostatní komunikace, 
 parc. č. 3135/8  ostatní plocha, ostatní komunikace, 
 parc. č. 3135/9  ostatní plocha, ostatní komunikace, 
 parc. č. 3135/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
 vše v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, v majetkové evidenci města vedené pod inv. 
 č. 110101 v pořizovací hodnotě 3 306 315,33 Kč.

0062/ZM1418/2          .....             30
2) rozhodlo
označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jako majetek svěřený 
městskému obvodu Hrabová dle ust. čl. 9 odst 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nehlasoval
Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Mgr. Bc. Vladislav Koval : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro