Zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města Dne 17.12.2014 15:36:26
bod č. 32. - Návrh úplatně nenabýt a bezúplatně nabýt pozemky v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava od ČR, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0060/ZM1418/2          .....             30
1) rozhodlo
úplatně nenabýt pozemky: 
- p.p.č. 1058 ostatní plocha 
- p.p.č. 1059 ostatní plocha 
- p.p.č. 1060 ostatní plocha 
- p.p.č. 1061 ostatní plocha, 
vše v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava

od vlastníka: Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 
00 Praha 2 - Nové Město, IČO: 69797111 

0060/ZM1418/2          .....             30
2) rozhodlo
bezúplatně nabýt pozemky: 
- p.p.č. 1058 ostatní plocha 
- p.p.č. 1059 ostatní plocha
- p.p.č. 1060 ostatní plocha 
- p.p.č. 1061 ostatní plocha, 
vše v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava

od vlastníka: Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 
Praha 2- Nové Město, IČO: 69797111

0060/ZM1418/2          .....             30
3) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemky p.p.č. 1058, p.p.č. 1059, p.p.č. 1060 a 
p.p.č. 1061, vše v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
dle čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013,
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků
za podmínky, že se město stane jejich vlastníkem  

0060/ZM1418/2          .....             30
4) rozhodlo
označit pozemky p.p.č. 1058, p.p.č. 1059, p.p.č. 1060 a p.p.č. 1061,
vše v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
dle čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013,
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků
za podmínky, že se město stane jejich vlastníkem 
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Mgr. Bc. Vladislav Koval : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro