Zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města Dne 17.12.2014 15:35:33
bod č. 31. - Návrh úplatně nenabýt pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou a v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava; bezúplatně nabýt pozemek v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a bezúplatně nenabýt pozemek v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava od ČR, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví SMO
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0059/ZM1418/2          .....             30
1) rozhodlo
úplatně nenabýt pozemky

- parc.č. 555/9 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 
- parc.č. 2318 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava

od vlastníka: Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město

do vlastnictví statutárního města Ostrava

0059/ZM1418/2          .....             30
2) rozhodlo
bezúplatně nabýt pozemek
- parc.č. 555/9 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

od vlastníka: Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město
 
do vlastnictví statutárního města Ostrava

a zahájit jednání o uzavření příslušné smlouvy
 
bezúplatně nenabýt pozemek
 - parc.č. 2318 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava

od vlastníka: Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město
 
do vlastnictví statutárního města Ostrava
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 3 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Mgr. Bc. Vladislav Koval : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 3)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro