Zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města Dne 17.12.2014 15:25:08
bod č. 30. - Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava (fotbalové hřiště TJ Sokol Krásné Pole) a návrh rozhodnout o poskytnutí návratné finanční výpomoci
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0058/ZM1418/2          .....             30
1) rozhodlo
koupit nemovitou věc do vlastnictví statutárního města Ostravy, a to:  - 
pozemek parc. č. 1191/12 v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava ve vlastnictví 
XXXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X 
XXXXXX XXXXX
za cenu obvyklou dle znaleckého posudku znalce XXXX XXXXXXX XXXXXXX   ve výši 
1.411.680,-Kč,
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
za podmínky, že zastupitelstvo města schválí poskytnutí návratné finanční 
výpomoci městskému obvodu Krásné Pole, a to ve výši 50% uvedené kupní ceny 

0058/ZM1418/2          .....             30
2) rozhodlo
koupit nemovitou věc do vlastnictví statutárního města Ostravy, a to:
- pozemek parc. č. 1191/1 v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava
ve vlastnictvíXXXXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX XXX 
XXX XXXXXXX X XXXXXX XXXX,
za cenu obvyklou dle znaleckého posudku znalce XXXX XXXXXXX XXXXXXX ve výši 
1.632.000,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu  dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
za podmínky, že zastupitelstvo města schválí poskytnutí návratné finanční 
výpomoci městskému obvodu Krásné Pole, a to ve výši 50% uvedené kupní ceny

0058/ZM1418/2          .....             30
3) rozhodlo
koupit nemovitou věc do vlastnictví statutárního města Ostravy, a to:
- pozemek parc. č. 1191/10 v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava
ve vlastnictví XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXX XXXX XXX XXX 
XXXXXXX X XXXXXX XXXX,
za cenu obvyklou dle znaleckého posudku znalce XXXX XXXXXXX XXXXXXX ve výši 
1.071.680,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu  dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
za podmínky, že zastupitelstvo města schválí poskytnutí návratné finanční 
výpomoci městskému obvodu Krásné Pole, a to ve výši 50% uvedené kupní ceny

0058/ZM1418/2          .....             30
4) rozhodlo
koupit nemovitou věc do vlastnictví statutárního města Ostravy, a to:
- pozemek parc. č. 1191/13 v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava
ve vlastnictví XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX 
XXX XXX XXXXXXX X XXXXXX
za cenu obvyklou dle znaleckého posudku znalce XXXX XXXXXXX XXXXXXX ve výši 
1.035.640,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu  dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
za podmínky, že zastupitelstvo města schválí poskytnutí návratné finanční 
výpomoci městskému obvodu Krásné Pole, a to ve výši 50% uvedené kupní ceny

0058/ZM1418/2          .....             30
5) si vyhrazuje
rozhodnutí označit nemovité věci uvedené v bodě 1) - 4) návrhu tohoto usnesení, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Krásné Pole dle ust. čl. 9 odst. 2 
písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013 Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků za podmínky, že tyto statutární město Ostrava nabude 
do svého vlastnictví 

0058/ZM1418/2          .....             30
6) rozhodlo
označit nemovité věci uvedené v bodě 1) - 4) návrhu tohoto usnesení, jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Krásné Pole dle ust. čl. 9 odst.2 písm. b) 
obecně závazné vyhlášky č. 14/2013 Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
změn a doplňků za podmínky, že tyto statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví

0058/ZM1418/2          .....             30
7) rozhodlo
o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro městský obvod Krásné Pole ve výši 2 
576 tis. Kč, na výkupy pozemků, se splatností 3 roky, dle bodu 1) až 4) tohoto 
usnesení

0058/ZM1418/2          .....             30
8) rozhodlo
schválit rozpočtové opatření

u MMO

Zvyšuje investiční půjčené prostředky obcím
§ 3412, pol. 6441, ORJ 120, ORG 18, ÚZ 8113 o ........................................2 576 tis. Kč

Snižují se kapitálové výdaje
§ 3639, pol. 6130, ORJ 137, ÚZ 8113 o .....................................................2 576 tis. Kč 


u MOb Krásné Pole

Zvýší dlouhodobě přijaté půjčené prostředky na
pol. 8123, ÚZ 8113 o ..............................................................................2 576 tis. Kč

Zvýší kapitálové výdaje na
§ 3412, pol. 6130, ÚZ 8113 o ..................................................................2 576 tis. Kč
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 28 Proti: 6 Zdržel se: 12 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Mgr. Bc. Vladislav Koval : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Zdržel se Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Zdržel se RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 4)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Nehlasoval
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 0, Proti: 6, Zdržel se: 2)
MUDr. Tomáš Málek : Proti Mgr. Michal Mariánek : Proti Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Proti JUDr. Lukáš Semerák : Proti
Mgr. Hana Strádalová : Proti Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Proti
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 4)
Ing. Vladimír Cigánek : Zdržel se Ing. František Kolařík : Zdržel se Ing. Petr Pivoda : Zdržel se
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Zdržel se