Zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města Dne 17.12.2014 14:46:11
bod č. 93. - Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Zahrada nové mateřské školky v MOb Krásné Pole v přírodním stylu" v rámci Operačního programu Životní prostředí a Potvrzení o přijetí dotace
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0052/ZM1418/2          .....             35
1) souhlasí
a) s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí od poskytovatele - 
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 
1442/65, 110 10 Praha 10, IČO: 00164801 na projekt "Zahrada nové mateřské školy 
v MOb Krásné Pole v přírodním stylu" dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu

s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen, 
zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u 
kterých výkon práv z nich odvozených neohrozí realizaci akce ani plnění jejího 
účelu po stanovenou dobu) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle 
čl. A, písm. c), odrážka 6 Podmínek poskytnutí dotace uvedených v příloze č.2 
předloženého materiálu

b) s potvrzením o přijetí dotace dle přílohy č. 1 přiloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Mgr. Bc. Vladislav Koval : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro