Zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města Dne 17.12.2014 14:40:28
bod č. 89. - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(Poznámka: Hlasování o návrhu Ing. Kolaříka)
Usnesení
Hlasování o návrhu Ing. Kolaříka
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 5 Proti: 31 Zdržel se: 14 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 0, Proti: 8, Zdržel se: 7)
Mgr. Radim Babinec : Proti doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Zdržel se Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Zdržel se
Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Zdržel se Mgr. Bc. Vladislav Koval : Proti Lukáš Král : Zdržel se
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Proti Ing. Tomáš Macura, MBA : Zdržel se Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Proti
Ing. David Pfleger : Zdržel se Ladislav Rumánek : Proti Jindřich Středula : Proti
Mgr. Kateřina Šebestová : Proti RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Zdržel se Petr Veselka : Proti
ČSSD (Pro: 1, Proti: 5, Zdržel se: 5)
Ing. Kamil Bednář : Zdržel se Bc. Lucie Feiková : Proti Rudolf Ficek : Proti
Libor Grygar : Proti Ing. Ivo Hařovský : Zdržel se Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Proti Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Zdržel se
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Proti Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 0, Proti: 8, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Proti Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Proti
Ing. Miroslav Jopek : Proti Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Proti Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Proti Yveta Sekeráková : Proti Ing. Zbyněk Šebesta : Proti
JUDr. Ivan Štefek : Proti
Ostravak (Pro: 0, Proti: 8, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Proti Mgr. Michal Mariánek : Proti Mgr. Petr Mika : Proti
Vladimír Polák : Proti Ing. Břetislav Riger : Proti JUDr. Lukáš Semerák : Proti
Mgr. Hana Strádalová : Proti Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Proti
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 2, Zdržel se: 1)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Zdržel se PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Proti Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Proti
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro