Zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města Dne 17.12.2014 14:31:57
bod č. 85. - Návrh na zřízení výborů zastupitelstva města pro volební období 2014 - 2018, a to výboru statutového a výboru pro udělování čestného občanství a cen města
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0044/ZM1418/2          .....             35
1) zřizuje
pro volební období 2014 - 2018 výbory zastupitelstva města:
a) statutový 
b) pro udělování čestného občanství a cen města

0044/ZM1418/2          .....             35
2) stanoví
pro volební období 2014 - 2018 počet členů:
a) výboru statutového na 13 
b) výboru pro udělování čestného občanství a cen města na 7

0044/ZM1418/2          .....             35
3) volí
pro volební období 2014 - 2018 
podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů

a) předsedou statutového výboru
  Ing. Tomáše Macuru, MBA
 
b) členy statutového výboru
  JUDr. Josefa Babku 
  Ing. Břetislava Gibase 
  Mgr. Renatu Kolkovou 
  Františka Šichnárka 
  Mgr. Šárku Tekielovou 
  Petra Dlabala 
  Ing. Petra Mihálika 
  Ing. Petru Bernfeldovou 
  Ing. Vladimíra Stuchlého 
  Bc. Radomíra Mandoka  
  Ing. Lumíra Palyzu 
  Mgr. Michala Noska

0044/ZM1418/2          .....             35
4) volí
pro volební období 2014 - 2018 
podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů

a) předsedou výboru pro udělování čestného občanství a cen města
  Ing. Tomáše Macuru, MBA


b) členy výboru pro udělování čestného občanství a cen města
  Ing. Břetislava Gibase 
  Ing. Lumíra Palyzu 
  RSDr. Oldřicha Jakubka 
  Mgr. Petra Šimíčka  
  PhDr. Miriam Prokešovou, Ph.D. 
  Ing. Jiřího Výtiska 
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Mgr. Bc. Vladislav Koval : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro