Zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města Dne 17.12.2014 13:31:09
bod č. 18. - Smlouva, Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů k projektu "EKOTERMO III" v rámci Operačního programu Životního prostředí
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0031/ZM1418/2          .....             35
1) rozhodlo
o uzavření Smlouvy č. 12127373 o poskytnutí podpory mezi statutárním městem 
Ostrava a Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 na financování projektu 
"EKOTERMO III" z Operačního programu Životního prostředí dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu

a

o přijetí dotace z Operačního programu Životního prostředí od poskytovatele - 
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 
1442/65, 100 10 Praha 10, IČO: 00164801 na projekt "EKOTERMO III" dle 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

a

o uzavření Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce č. 12127373 mezi 
statutárním městem Ostrava a Státním fondem životního prostředí České 
republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 k 
projektu "EKOTERMO III" spolufinancovaného z Operačního programu Životního 
prostředí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Mgr. Bc. Vladislav Koval : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro