Zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města Dne 17.12.2014 13:22:10
bod č. 14. - Návrh na změnu usnesení ZM č. 0007/ZM1418/1 ze dne 6.11.2014 týkající se zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0027/ZM1418/2          .....             35
1) mění
bod 6) svého usnesení č. 0007/ZM1418/1 ze dne 6.11.2014 takto:
 
"6) svěřuje 
   náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
   zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku: 
   - dotací 
   - veřejných zakázek (pro všechny resorty) 
   - sdružených nákupů a kapitálových účastí" 

 
0027/ZM1418/2          .....             35
2) mění
bod 7) svého usnesení č. 0007/ZM1418/1 ze dne 6.11.2014 takto:
  
"7) svěřuje 
   náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
   zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku: 
   - životního prostředí  
   - vodního hospodářství a zemědělství 
   - komunálním  
   - živnostenského úřadu 
   - IT služeb a outsourcingu"

Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 7 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Mgr. Bc. Vladislav Koval : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 2)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 4)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Zdržel se Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro