Zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města Dne 17.12.2014 13:15:36
bod č. 13. - Návrh na odvolání a jmenování zástupců města do odborné pracovní komise (na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích uzavřené s Dalkia Česká republika, a.s.)
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0026/ZM1418/2          .....             35
1) si vyhrazuje
dle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, rozhodnutí o odvolání zástupců statutárního města Ostrava 
v odborné pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích 
ze dne 3.7.2002, ve znění dodatků č. 1 - 6, uzavřené se společností Dalkia 
Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ: 709 74, IČ: 
45193410, a to:

Ing. Dalibora Madeje 
Ing. Tomáše Petříka 
Ing. Lumíra Palyzu 
Miroslava Nováka

0026/ZM1418/2          .....             35
2) odvolává
zástupce statutárního města Ostrava v odborné pracovní komisi ustavené na 
základě Smlouvy o spolupráci a závazcích ze dne 3.7.2002, ve znění dodatků č. 1 
- 6, uzavřené se společností Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 
28. října 3337/7, PSČ: 709 74, IČ: 45193410, a to:

Ing. Dalibora Madeje 
Ing. Tomáše Petříka 
Ing. Lumíra Palyzu 
Miroslava Nováka

0026/ZM1418/2          .....             35
3) si vyhrazuje
dle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, rozhodnutí o jmenování zástupců statutárního města Ostrava 
v odborné pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích 
ze dne 3.7.2002, ve znění dodatků č. 1 - 6, uzavřené se společností Dalkia 
Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ: 709 74, IČ: 
45193410, a to:

Ing. Tomáše Macuru, MBA, primátora  
Ing. Lumíra Palyzu, 1. náměstka primátora  
Mgr. Kateřinu Šebestovou, náměstkyni primátora  
Miroslava Nováka, hejtmana Moravskoslezského kraje 

0026/ZM1418/2          .....             35
4) jmenuje
zástupce statutárního města Ostrava v odborné pracovní komisi ustavené na 
základě Smlouvy o spolupráci a závazcích ze dne 3.7.2002, ve znění dodatků č. 1 
- 6 uzavřené se společností Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 
28. října 3337/7, PSČ: 709 74, IČ: 45193410, a to:

Ing. Tomáše Macuru, MBA, primátora  
Ing. Lumíra Palyzu, 1. náměstka primátora  
Mgr. Kateřinu Šebestovou, náměstkyni primátora  
Miroslava Nováka, hejtmana Moravskoslezského kraje Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 38 Proti: 0 Zdržel se: 11 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Mgr. Bc. Vladislav Koval : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 2)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Zdržel se
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 8)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Zdržel se