Zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města Dne 17.12.2014 12:27:06
bod č. 6. - Úprava závazného ukazatele a rozpočtu
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0020/ZM1418/2          .....             35
1) schvaluje
úpravu závazného ukazatele 
a) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 
Divadlo loutek Ostrava o 152 tis.Kč
Městská nemocnice Ostrava o 2 139 tis.Kč
Dětské centrum Domeček o 1 168 tis.Kč
Zoologická zahrada Ostrava o 1 165 tis.Kč
Knihovna města Ostravy o 236 tis.Kč
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením o 8 012 tis.Kč
Domov pro seniory Kamenec o 2 332 tis.Kč
Domov pro seniory Iris o 1 317 tis.Kč
Domov Sluníčko o 2 041 tis.Kč
Domov Slunovrat o 1 531 tis.Kč
Domov Magnolie o 923 tis.Kč
Domov Korýtko o 3 187 tis.Kč
Domov Čujkovova o 3 011 tis.Kč
Domov Slunečnice o 1 361 tis.Kč
SVČ Korunka o 25 tis.Kč
Ostravské muzeum o 62 tis.Kč
Lidová konzervatoř a Múzická škola o 82 tis.Kč
Janáčkova filharmonie Ostrava o 400 tis.Kč

b) zvýšení investiční dotace příspěvkové organizaci
Dům dětí a mládeže Poruba o 2 994 tis.Kč
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením o 6 687 tis.Kč

c) snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci
Národní divadlo moravskoslezské o 72 tis.Kč

d) snížení investiční dotace příspěvkové organizaci
Městská nemocnice Ostrava o 2 328 tis.Kč

0020/ZM1418/2          .....             35

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
z v y š u j í
- běžné výdajena § 6330, pol. 5345, ORJ 120 o 39 641 tis.Kč
- převody mezi fondyna pol. 4134, ORJ 120 o 39 641 tis.Kč
- neinvestiční transfery obcímna § 6399, pol. 5321, ÚZ 1355 dle důvodové zprávy 
celkem o 39 497 tis.Kč
z v y š u j e
- financování na pol. 8217, ORJ 120 o 39 641 tis.Kč
- účelová rezerva na financování investičních akcína § 6409, pol. 5901, ÚZ 2300 
o 39 641 tis.Kč
s n i ž u j e  účelová rezerva pro městské obvody (loterie)na § 6409, pol. 
5901, ÚZ 1355, ORJ 120 o 39 497 tis.Kč
Městské obvody dle důvodové zprávy- zvyšují přijaté neinvestiční transfery od 
obcí na pol. 4121, ÚZ 1355 celkem o 39 497 tis.Kč- zvyšují výdaje/snižují 
příjmy na § xxxx, pol. xxxx celkem o 39 497 tis.Kč

0020/ZM1418/2          .....             35
3) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.12.2014
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Mgr. Bc. Vladislav Koval : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro