Zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města Dne 17.12.2014 12:21:15
bod č. 4. - Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2015
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0018/ZM1418/2          .....             35
1) schvaluje
rozpočet statutárního města Ostrava pro rok 2015 v členění:

- příjmy celkem po konsolidaci    6 618 588 tis. Kč 
- financování                  162 980 tis. Kč 
- celkové zdroje               6 781 568 tis. Kč 
- běžné výdaje                5 454 568 tis. Kč 
- kapitálové výdaje             1 327 000 tis. Kč 
- výdaje celkem               6 781 568 tis. Kč 

0018/ZM1418/2          .....             35
2) schvaluje
a) účelové dotace pro městské obvody na rok 2015 v celkové výši 22 422 tis.Kč 
dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

b) neúčelové dotace pro městské obvody na rok 2015 v celkové výši 776 573 
tis.Kč dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

c) přerozdělení dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 
mezi statutární město Ostrava a městské obvody na rok 2015 v celkové výši 262 
608 tis.Kč dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

d) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2015 dle přílohy č. 14 
předloženého materiálu

e) rozpočtový výhled na roky 2016-2018 dle přílohy č. 18 předloženého materiálu
 
0018/ZM1418/2          .....             35
3) bere na vědomí
a) seznam všech požadavků městských obvodů na zařazení do investičního rozpočtu 
na rok 2015 a kapitálového výhledu SMO na léta 2016-2018 dle přílohy č. 12 předloženého 
materiálu

b) seznam všech požadavků odborů MMO na zařazení do investičního rozpočtu na 
rok 2015 a kapitálového výhledu SMO na léta 2016-2018 dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

c) rozpočtové provizorium příjmů a financování, běžných výdajů a kapitálových 
výdajů dle příloh č. 15, 16 a 17 předloženého materiálu

0018/ZM1418/2          .....             35
4) rozhodlo
a) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. se 
sídlem A. Brože 2/3124, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 25816977 dle přílohy č. 19 
předloženého materiálu

b) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 
s.r.o. se sídlem Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 25385691 dle 
přílohy č. 20 předloženého materiálu

c) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. se sídlem Ruská 
3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 25911368 dle přílohy č. 21 předloženého 
materiálu 

d) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. se 
sídlem nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 47973145 dle přílohy č. 22 
předloženého materiálu

e) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. se sídlem ul. 
28. října 124/2556, 709 24 Ostrava, IČ 47151595 dle přílohy č. 23 předloženého 
materiálu

f) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace společnosti Janáčkův máj, o.p.s. se sídlem ul. 28. října 
124/2556, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 26807882 dle přílohy č. 24 
předloženého materiálu

g) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace společnosti Ostravské výstavy, a.s. se sídlem Výstaviště 
Černá louka 3235, 728 26 Ostrava, IČ 25399471 dle přílohy č. 25 předloženého 
materiálu

h) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace společnosti DK POKLAD se sídlem M. Kopeckého 675, 708 00 
Ostrava-Poruba, IČ 47670576 dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

i) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace společnosti Renarkon, o.p.s. se sídlem Mariánskohorská 
1328/29, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 25380443 dle přílohy č. 27 
předloženého materiálu

j) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace subjektu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
se sídlem tř. 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba, IČ 61989100 dle přílohy č. 28 
předloženého materiálu

k) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace subjektu Česká republika - Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava- Zábřeh, IČ 
70884561 dle přílohy č. 29 předloženého materiálu

l) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. se sídlem 
Jurečkova 1935/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 26879280 dle přílohy č. 
30 předloženého materiálu

m) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. se sídlem Na Hradbách 
1440/16, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 64613895 dle přílohy č. 31 
předloženého materiálu

n) o uzavření dodatku č. 17 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě 
cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby se společností Dopravní 
podnik, a.s. se sídlem Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 
61974757 dle přílohy č. 32 předloženého materiálu

o) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace společnosti Dopravní podnik, a.s. se sídlem Poděbradova 
494/2, 701 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 61974757 dle přílohy č. 33 
předloženého materiálu

p) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace občanskému sdružení Ostravská organizace vozíčkářů, 
občanské sdružení se sídlem Horymírova 3054/121, 700 30 Ostrava-Zábřeh dle 
přílohy č. 34 předloženého materiálu

q) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace subjektu Slezská diakonie se sídlem Na Nivách 7, 737 01 
Český Těšín, IČ 65468562 dle přílohy č. 35 předloženého materiálu

r) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace subjektu Armáda spásy v ČR se sídlem Petržílkova 2565/23, 
158 00 Praha 5, IČ 40613411 dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

s) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace subjektu Armáda spásy v ČR se sídlem Petržílkova 2565/23, 
158 00 Praha 5, IČ 40613411 dle přílohy č. 37 předloženého materiálu

t) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace subjektu Asociace TRIGON se sídlem Skautská 1045, 708 00 
Ostrava-Poruba, IČ 27027686 dle přílohy č. 38 předloženého materiálu

u) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace společnosti DTO CZ, s.r.o. se sídlem Mariánské nám. 480/5, 
709 28 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 47666439 dle přílohy č. 39 předloženého 
materiálu

v) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace subjektu MODRÝ MOTÝLEK se sídlem Kpt. Vajdy 1a, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČ 68917171 dle přílohy č. 40 předloženého materiálu

w) o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy na realizaci významných akcí v oblasti sportu a handicapu příjemcům dle 
přílohy č. 41 a to ve výši dle uvedené přílohy předloženého materiálu a 
rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí účelových neinvestičních dotací mezi 
statutárním městem Ostrava a příjemci dle přílohy č. 41 a dle přílohy č. 42 
předloženého materiálu 


Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 18 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Mgr. Bc. Vladislav Koval : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 10)
JUDr. Josef Babka : Zdržel se Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Zdržel se
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 8)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro