Výsledky hlasování na zasedání č. 201401 - 1. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: RSDr. Jakubek Konaného dne 06.11.2014
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 Z1. - Závěr 55 10
(Pozn: hlasování o variantě A)
2 0. - seznámení se systémem HER, Zkušební hlasování 54 44
3 1. - Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva města 54 54
4 2. - Určení ověřovatelů zápisu 54 54
5 3a. - Schválení Jednacího řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva města 54 19
(Pozn: hlasování o návrhu JUDr. Semeráka )
6 3a. - Schválení Volebního řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva města 54 43
7 3b. - Schválení Jednacího řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva města 54 45
8 4. - Volba členů volební komise 54 54
9 5. - Stanovení počtu členů rady města 54 49
10 5. - Stanovení počtu členů rady města 54 43
11 6a. - volba primátora 54 31
12 6b. - Volba náměstků primátora 54 31
(Pozn: hlasování o volbě náměstka primátora Ing. Lumíra Palyzy)
13 6b. - Volba náměstků primátora 54 42
(Pozn: hlasování o volbě náměstka primátora Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D.)
14 6b. - Volba náměstků primátora 54 31
(Pozn: hlasování o volbě náměstka primátora Mgr. Radima Babince)
15 6b. - Volba náměstků primátora 54 31
(Pozn: hlasování o volbě náměstkyně primátora Mgr.Kateřiny Šebestové)
16 6b. - Volba náměstků primátora 54 31
(Pozn: hlasování o volbě náměstka primátora Ing. Kamila Bednáře)
17 6b. - Volba náměstků primátora 54 31
(Pozn: hlasování o volbě náměstka primátora Ing. Iva Hařovského)
18 6c. - Volba dalších členů rady města 54 31
(Pozn: hlasování o volbě člena rady města Ing. Davida Pflegra)
19 6c. - Volba dalších členů rady města 54 31
(Pozn: hlasování o volbě člena rady města pana Libora Grygara)
20 6c. - Volba dalších členů rady města 54 40
(Pozn: hlasování o volbě člena rady města Mgr. Ilji Racka, Ph.D.)
21 6c. - Volba dalších členů rady města 54 31
(Pozn: hlasování o volbě člena rady města Ing. Libora Folwarczneho, Ph.D.)
22 7a. - Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města 52 36
23 7a. - Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města 54 33
24 7b. - Svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti primátorovi, náměstkům primátora, 54 40
(Pozn: Hlasování o svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA)
25 7b. - Svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti primátorovi, náměstkům primátora, 54 34
(Pozn: Hlasování o svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi)
26 7b. - Svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti primátorovi, náměstkům primátora, 54 47
(Pozn: Hlasování o svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.)
27 7b. - Svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti primátorovi, náměstkům primátora, 54 33
(Pozn: Hlasování o svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi)
28 7b. - Svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti primátorovi, náměstkům primátora, 54 32
(Pozn: Hlasování o svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové)
29 7b. - Svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti primátorovi, náměstkům primátora, 54 32
(Pozn: Hlasování o svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi)
30 7b. - Svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti primátorovi, náměstkům primátora, 54 32
(Pozn: Hlasování o svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti náměstkovi primátora Ing. Ivu Hařovskému)
31 7c. - Určení náměstka primátora, který bude zastupovat primátora v době jeho nepřítomnosti a stanovení pořadí zastupování primátora ostatními náměstky primátora 54 34
32 8. - Zřízení finančního a kontrolního výboru 54 53
(Pozn: vyhlášení přestávky)
33 8. - Zřízení finančního a kontrolního výboru 54 54
34 8a. - Stanovení počtu členů finančního a kontrolního výboru 54 54
35 8b. - Volba předsedy finančního výboru 54 41
(Pozn: hlasování o předsedkyni finančního výboru Ing. Simoně Piperkové)
36 8c. - Volba členů finančního výboru 54 52
37 8d. - Volba předsedy kontrolního výboru 54 14
(Pozn: hlasování o předsedovi kontrolního výboru JUDr. Lukáši Semerákovi)
38 8d. - Volba předsedy kontrolního výboru 54 41
(Pozn: hlasování o předsedovi kontrolního výboru JUDr. Ivanu Štefkovi)
39 8e. - Volba členů kontrolního výboru 54 52
40 10. - Úprava přílohy 1 Jednacího řádu zastupitelstva města 54 50
(Pozn: hlasování o změně programu )
41 10. - Úprava přílohy 1 Jednacího řádu zastupitelstva města 54 52
(Pozn: úprava programu )
42 10. - Úprava přílohy 1 Jednacího řádu zastupitelstva města 54 53
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
43 11. - Posouzení a vyjádření k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvě č. 13142156 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt "Úprava parku Petra Bezruče" 53 49
(Pozn: hlasování o vyhlášení přestávky)
44 11. - Posouzení a vyjádření k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvě č. 13142156 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt "Úprava parku Petra Bezruče" 51 51
45 9. - Stanovení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva města 52 52
46 7b. - Svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti primátorovi, náměstkům primátora, 52 42
(Pozn: doplnění usnesení)