Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 11:18:14
bod č. 8. - Návrh městského obvodu Poruba na změnu obecně závazné vyhlášky č. 5/2017, o nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10066/RM1418/135          .....             21

1) bere na vědomí
a) návrh městského obvodu Poruba na změnu obecně 
závazné vyhlášky č. 5/2017, o nočním klidu, 
ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2018

b) odpověď odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy 
na návrh městského obvodu Poruba na změnu obecně 
závazné vyhlášky č. 5/2017, o nočním klidu, 
ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2018

10066/RM1418/135          .....             21

2) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,

předložit materiál dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města

Zodpovídá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen