Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 11:17:50
bod č. 1. - Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě
(Poznámka: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10065/RM1418/135          .....             21

1) souhlasí

s návrhem na zvolení (stávající přísedící)
paní ŠXXXX BXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava-XXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXX, navržené 
panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),paní JXXX MXXXXX, trvalý pobyt 
Ostrava-XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem 
Babincem (hnutí ANO 2011),paní Ing. JXXX PXXXXXXXXXX, trvalý pobyt 
Ostrava-XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí 
ANO 2011),paní MXXXX ŠXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava-XXXXXXXX XXXXXXX, XXXX XXXX 
XXXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),nových 
kandidátek
paní BXXXXXX JXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava-XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, 
navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),paní Ing. VXXXXX 
ŠXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava-XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, navržené 
panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011)za přísedící Okresného soudu v 
Ostravě na dobu 4 let

10065/RM1418/135          .....             21

2) bere na vědomí

oznámení stávající přísedící Okresního soudu v Ostravě paní VXXX SXXXXXXX, 
trvalý pobyt Ostrava-XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX, o vzdání se funkce 
přísedící zastupitelstvu města

10065/RM1418/135          .....             21

3) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,

předložit návrh dle bodu 1) a oznámení dle bodu 2) tohoto 
usnesení zastupitelstvu města

Zodpovídá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen