Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 11:17:25
bod č. 5.VZ - Výměna plynového kotle včetně zásobníku teplé vody v objektu Boleslavova 17 v Ostravě
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10064/RM1418/135          .....             84

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
firmě I.G.B. Holding a.s., Stodolní 851/4, 702 00 Ostrava, IČO: 60792434 
na výměnu plynového kotle včetně zásobníku 
teplé vody v objektu Boleslavova 878/17 v Ostravě, a to za cenu 
nejvýše přípustnou ve výši 138 058,-- Kč 
bez DPH

10064/RM1418/135          .....             84

2) zmocňuje
vedoucího odboru hospodářské správy

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 07.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen