Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 11:15:17
bod č. 64. - Uzavření Smlouvy o kompenzaci za plnění tarifních závazků při zabezpečení přepravy akreditovaných účastníků Kontinentálního poháru v atletice
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10060/RM1418/135          .....             09

1) rozhodla
o uzavření "Smlouvy o kompenzaci za plnění tarifních 
závazků při zabezpečení přepravy akreditovaných 
účastníků Kontinentálního poháru v 
atletice" dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

10060/RM1418/135          .....             09

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

s n í ž í:

běžné výdaje

na § 3419, pol. 5169, ORJ 0161                      
                   o 51 tis. Kč

z v ý š í:

běžné výdaje

na § 2292, pol. 5193, ORG 0000000009205, ÚZ 000000093, ORJ 0100   
        o 51 tis. Kč

10060/RM1418/135          .....             09

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen