Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 11:13:00
bod č. 43. - Návrh na uzavření Přílohy Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách s PPF bankou, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10057/RM1418/135          .....             07

1) rozhodla
o uzavření Přílohy Rámcové smlouvy o 
platebních a bankovních službách pro zřízení 
termínovaného vkladu s automatickým obnovením na 1 
měsíc s PPF bankou, a.s., se sídlem, Evropská 2690/17, 
Praha 6, PSČ 160 41, IČO 47 11 61 29 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


10057/RM1418/135          .....             07

2) svěřuje
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru 
financí a rozpočtu podepisoval s PPF bankou, a.s., se sídlem, 
Evropská 2690/17, Praha 6, PSČ 160 41, IČO 47 11 61 29 Žádosti o 
změnu termínovaného vkladu – navýšení 
nebo snížení jistiny termínovaného vkladu, 
případně jeho ukončení , dle odst. 1. Přílohy 
Rámcové smlouvy o platebních a bankovních 
službách, specifikace – termínovaný vklad

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.12.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen