Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 11:05:59
bod č. 60. - Architektonická soutěž Biskupská
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10049/RM1418/135          .....             89

1) souhlasí
s postoupením realizace stavby"Novostavba bytového domu 
Kostelní - Biskupská v Ostravě" spolu se 
zadáním (na základě výsledku soutěže) 
veřejné zakázky jednacím řízením bez 
uveřejnění dle ustanovení § 143 odst. 2 a § 65 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, na vypracování 
projektové dokumentace pro výše uvedenou stavbu, a to 
včetně všech fází potřebných pro 
vypracování této PD (příprava zakázky, 
studie stavby, autorský dozor apod.) s předpokládanými 
finančními náklady na vypracování PD ve 
výši 6.000.000,-Kč bez DPH městskému obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz

10049/RM1418/135          .....             89

2) ukládá
vedoucímu útvaru hlavního architekta a stavebního 
řádu Magistrátu města Ostravy

postoupit realizaci stavby dle bodu 1) tohoto usnesení, spolu se 
zadáním (na základě výsledku soutěže)veřejné 
zakázky jednacím řízením bez uveřejnění dle 
ustanovení § 143 odst. 2 a § 65 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění, na vypracování projektové 
dokumentace pro výše uvedenou stavbu, a to včetně všech 
fází potřebných pro vypracování této 
PD (příprava zakázky, studie stavby, autorský dozor apod.) 
s předpokládanými finančními náklady na 
vypracování PD ve výši 6.000.000,-Kč bez DPH 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

Zodpovídá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu
Termín: 14.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen