Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:57:07
bod č. 42. - Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu v rámci projektu "Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava" č. 11 v bytovém domě na ul. Horní 3032/100, Ostrava-Bělský Les
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10037/RM1418/135          .....             08

1) rozhodla

na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu v 
rámci projektu "Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě 
Ostrava" ev. č. 2934/2017/MJ ze dne 20. 9. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze 
dne 29. 3. 2018, na pronájem bytu č. 11 o velikosti 1+kk, umístěného ve 4. 
nadzemním podlaží bytového domu č. p. 3032, který je součástí pozemku parc. č. 
126/3, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní 100, Ostrava-Bělský 
Les, s nájemcem
MXXXXX MXXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, trvale bytem  XXXXX XXXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX XXXX
z důvodu prodloužení doby určité, a to do 1. 4. 2019,
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.
 

Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen