Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:53:05
bod č. 35. - Návrh koupit pozemky od Milnea, s.p. v likvidaci a zahájit jednání ve věci uzavření kupní smlouvy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10032/RM1418/135          .....             08

1) souhlasí
s návrhem koupit pozemky:

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, a to:

- parc. č. 1359/1

- parc. č. 1359/2

- parc. č. 1359/4

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, a to:

- parc. č. 17/2

v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, a to:

- parc. č. 521/2

- parc. č. 521/26

v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, a to:

- parc. č. 806/4

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, a to:

- p.č.st. 285

- p.p.č. 246/1

- p.p.č. 252/1

- p.p.č. 254/7

- p.p.č. 254/8

- p.p.č. 1044

- p.p.č. 1045

- p.p.č. 1064

v k. ú. Proskovice, obec Ostrava

- parc. č. 683

v k. ú. Svinov, obec Ostrava

- parc. č. 2563/2

- parc. č. 2563/3

- parc. č. 2563/4

- parc. č. 2616

v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, a to:

- parc. č. 774/3

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to:

- p.p.č. 888/2

- p.p.č. 1211/2

- p.p.č. 4399

- p.p.č. 4454

v k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Ostrava

- parc. č. 1793

- parc. č. 1794

- parc. č. 1795

- parc. č. 1796

- parc. č. 1797

- parc. č. 1798

- parc. č. 1800 

vše od:

MILNEA státní podnik v likvidaci, se sídlem 
Třanovského 622/11, Řepy, 163 04, Praha 6, IČO: 000 16 187

vše za kupní cenu v celkové výši 2.722.200,- 
Kč

a s návrhem zahájit jednání ve věci uzavření 
kupní smlouvy

10032/RM1418/135          .....             08

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovipředložit návrh dle bodů 1)  tohoto 
usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen