Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:47:46
bod č. 48. - Návrh Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu zejména v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2019 a 1. čtvrtletí 2020
(Poznámka: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10020/RM1418/135          .....             91

1) doporučuje
zastupitelstvu města

a) schválit návrh Programu na podporu 
vzdělávání a talentmanagementu zejména v oblasti 
technických a přírodních věd na území 
statutárního města Ostravy pro rok 2019 a 1. čtvrtletí 
2020 dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu

b) schválit návrh na vyhlášení 
výběrového řízení Programu na podporu 
vzdělávání a talentmanagementu zejména v oblasti 
technických a přírodních věd na území 
statutárního města Ostravy pro rok 2019 a 1. čtvrtletí 
2020 dle Přílohy č. 2 předloženého maeriálu

10020/RM1418/135          .....             91

2) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o vyhlášení výběrového 
řízení Programu na podporu vzdělávání a 
talentmanagementu zejména v oblasti technických a 
přírodních věd na území statutárního 
města Ostravy pro rok 2019 a 1. čtvrtletí 2020 dle Přílohy č. 2 
předloženého materiálu

10020/RM1418/135          .....             91

3) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi

předložit návrhy dle bodů 1) až 2) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města na jeho jednání dne 19.09.2018

Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen