Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:46:35
bod č. 10. - Uzavření memoranda o vzájemné spolupráci a finanční podpoře pro akci Ostrava Beach Open 2019 - mezinárodní turnaj FIVB v plážovém volejbale
(Poznámka: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10018/RM1418/135          .....             91

1) doporučuje
zastupitelstvu města

uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci a 
finanční podpoře při uspořádání akce Ostrava Beach 
Open 2019 - mezinárodní turnaj FIVB v plážovém 
volejbale se společností RAUL, s.r.o., se sídlem Elišky 
Krásnohorské 12/5, 110 00 Praha1, IČO 25608673 dle Přílohy 
č. 1 předloženého materiálu

10018/RM1418/135          .....             91

2) doporučuje
zastupitelstvu města

uložit radě města zapracovat do návrhu rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2019 částku 4 mil. Kč 
na uspořádání Ostrava Beach Open 2019 - 
mezinárodní turnaj FIVB v plážovém volejbale

Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 31.12.2018
10018/RM1418/135          .....             91

3) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) a 
2) tohoto usnesení na jeho jednání dne 19.9.2018

Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen