Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:39:34
bod č. 4. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru a nadačních příspěvků do vlastnictví Knihovny města Ostravy, p.o.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Miroslava Sabelová, ředitelka Knihovny města Ostravy, p.o.)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10013/RM1418/135          .....             42

1) rozhodla
v souladu s § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, o udělení předchozích souhlasů 
s nabytím daru a nadačních příspěvků do vlastnictví 
Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace, se sídlem 
ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, IČO 00097586, a o vystavení 
předchozího souhlasu zřizovatele s uzavřením smluv dle 
přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen