Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:38:35
bod č. 25. - 5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10011/RM1418/135          .....             86

1) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit 5. Komunitní plán sociálních služeb 
a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 
2019-2022 a pokračování procesu komunitního 
plánování v Ostravě dle příloh č. 1-3 
předloženého materiálu

10011/RM1418/135          .....             86

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi

předložit zastupitelstvu města ke schválení 5. Komunitní 
plán sociálních služeb a souvisejících 
aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022 

Zodpovídá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen