Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:37:40
bod č. 1.MZP - Návrh na změnu platů ředitelů příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem města Ostravy v oblasti sociální péče
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10009/RM1418/135          .....             86

1) schvaluje
platy ředitelů příspěvkových organizací 
zřízených zastupitelstvem města Ostravy v oblasti 
sociální péče s účinností od 1.10.2018 dle 
důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen