Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:21:49
bod č. 63. - Memorandum o porozumění mezi statutárním městem Ostrava, Moravskoslezský krajem a společností Borsochem BC MCHZ
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10005/RM1418/135          .....             28

1) rozhodla
o uzavření Memoranda o porozumění mezi statutárním 
městem Ostrava a

Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 
Ostrava, IČO: 70890692

a

společností Borsochem BC MCHZ, se sídlem Chemická 2093/1, 
709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 26019388

dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu s 
úpravou


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro