Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:19:59
bod č. 59. - Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10004/RM1418/135          .....             38

1) rozhodla
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na 
veletrhu EXPO REAL 2018 mezi statutárním městem Ostrava a 
společností CENTRAL GROUP a.s., se sídlem Na Strži 1702/65, 
PSČ140 00, Praha 4, IČO: 24227757, dle přílohy č.1 předloženého 
materiálu 

10004/RM1418/135          .....             38

2) rozhodla
o uzavření Smluv o spoluvystavování a prezentaci na 
veletrhu EXPO REAL 2018 mezi statutárním městem Ostrava a 
společnostmi:

- Accolade s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, 
Karlín, Praha 8, IČO: 27851371;

- Asental Land, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, PSČ 702 00, 
Moravská Ostrava, IČO: 27769143;

- Linkity Czech Republic a.s., se sídlem Na Harfě 337/3, PSČ 190 05, 
Praha 9, IČO: 27071316

- RESIDOMO, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, PSČ 702 00, 
Moravská Ostrava, IČO: 05253268;

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

10004/RM1418/135          .....             38

3) rozhodla
 o přijetí objednávek na prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2018 
mezi statutárním městem Ostrava a společnostmi:

- Arch.Design s.r.o., se sídlem Sochorova 3178/23, PSČ 616 00, Brno, 
IČO: 25764314;

- CASUA, spol. s r.o., se sídlem Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00, 
Karlín, Praha 8, IČO: 44846908;

- Contract management, a.s., se sídlem Zelený pruh 95/97, PSČ 140 
00, Praha 4, IČO: 05306035;

- Agentura pro podporu podnikání a investi CzechInvest, se 
sídlem Štěpánská 15, PSČ 120 00, Praha 2, IČO: 
71377999;

- PointPark Properties s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, PSČ, 110 
00, Praha 1, IČO: 28215061;

- PORTAL INVESTMENTS s.r.o., se sídlem Na Příkopě 859/22, PSČ 110 
00, Praha 1, IČO: 27086704;

- PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář , se 
sídlem Jáchymova 26/2, PSČ 110 00, Praha 1, IČO: 26692392;

- Sekyra Group, a.s., se sídlem U Sluncové 666/12a, PSČ 180 00, 
Praha 8, IČO: 63998611;

- Trikaya Project Management a.s., se sídlem Příkop 843/4, 
Zábrdovice, PSČ 602 00, Brno, IČO: 05186234

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu       

10004/RM1418/135          .....             38

4) rozhodla
 uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na 
veletrhu EXPO REAL 2018 mezi statutárním městem Ostrava a 
společností:

- UNIBAIL-RODAMCO ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., se sídlem Na 
Příkopě 388/1, PSČ 110 00, Praha 1 - Staré Město, IČO: 43873464

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro