Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:19:35
bod č. 21. - Návrh na uzavření Smlouvy o společné expozici a prezentaci na veletrhu MIPIM 2019 s Hlavním městem Praha, Statutárním městem Brno a s Moravskoslezským krajem
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10003/RM1418/135          .....             38

1) rozhodla

o uzavření Smlouvy o společné expozici a prezentaci na veletrhu 
MIPIM 2019 mezi

statutárním městem Ostrava

a

Statutárním městem Brno, se sídlem 
Dominikánské náměstí 196/1, PSČ 602 00, Brno, IČO 
44992785,

a Hlavním městem Praha, se sídlem Mariánské 
náměstí 2, PSČ 110 01, Praha 1, IČO 00064581

a Moravskoslezský krajem, se sídlem 28. října 117, PSČ 702 
18, Ostrava, IČO 70890692

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro