Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:16:48
bod č. 19. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Velké Británie (Londýn) ve dnech 17.-20.09.2018
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09997/RM1418/135          .....             01

1) schvaluje
zahraniční pracovní cestu Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Velké Británie 
(Londýn) ve dnech 17.-20.09.2018 za účelem pracovních 
jednání

09997/RM1418/135          .....             01

2) ukládá
řediteli Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o.předložit radě města zprávu o 
výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Mgr. Jan Žemla, ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o.
Termín: 09.10.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro