Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:15:48
bod č. 16. - Návrh na prodej přebytečného majetku statutárního města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materálu
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09995/RM1418/135          .....             25

1) rozhodla
o vyřazení a prodeji přebytečného majetku statutárního města Ostravy v 
užívání Městské policie Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro