Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:15:24
bod č. 15. - Návrh dodatku č. 4 ke smlouvě č. 0039/2017/MP/LPO o poskytování služeb elektronických komunikací
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09994/RM1418/135          .....             25

1) rozhodla
o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě ev. č. 0039/2017/MP/LPO o 
poskytování služeb elektronických komunikací mezi 
statutárním městem Ostrava, Prokešovo 
náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, a společnosti OVANET 
a.s., Hájkova 1100/13, Ostrava-Přívoz, IČO: 25857568 dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro