Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 11:09:22
bod č. 34. - Návrh na zrušení usnesení č. 09786/RMm1418/29 ze dne 30.07.2018 a návrh výpovědi smlouvy o vzájemné součinnosti při pronájmu bytů zaměstnancům statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09922/RM1418/133          .....             36

1) rozhodla
o zrušení usnesení č. 09786/RMm1418/29 ze dne 30.07.2018

09922/RM1418/133          .....             36

2) rozhodla
o výpovědi smlouvy o vzájemné součinnosti při 
pronájmu bytu zaměstnancům statutárního města Ostravy, 
uzavřené mezi společností RPG Byty, s.r.o., IČO:27769127, se 
sídlem Gregorova 3/2582, 701 97 Ostrava, Moravská Ostrava 
(nyní RESIDOMO s.r.o., IČO:05253268, se sídlem Gregorova 2582/3, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava) pod evidenčním číslem 
3311/2013/PaP, a to dle článku VII. odstavce 2 přílohy 
číslo 1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro