Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 11:08:04
bod č. 78. - Uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje městskou hromadnou dopravou společností Dopravní podnik Ostrava a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09921/RM1418/133          .....             09

1) rozhodla
o uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního 
příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti 
území Moravskoslezského kraje městskou hromadnou dopravou 
společností Dopravní podnik Ostrava a.s. mezi 
statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, se 
sídlem 28 října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO 70890692, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro