Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 11:06:58
bod č. 95. - Úprava rozpočtu
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09920/RM1418/133          .....             07

1) rozhodla
o poskytnutí finančních prostředků

a) městskému obvodu Proskovice ve výši 125 tis. Kč na 
opravu památníku CZE8119-7926

b) městskému obvodu Radvanice a Bartovice ve výši 67 tis. 
Kč na opravu památníku CZE8119-7927

c) městskému obvodu Nová Ves ve výši 576 tis. Kč na 
Opravu havarijního stavu chodníků na ul. Bartošově k 
autobusovým zastávkám MHD

d) městskému obvodu Petřkovice ve výši 7 150 tis. Kč na 
akci Protipovodňová opatření - oprava opěrných 
zídek a opěrných břehů

e) městskému obvodu Poruba ve výši 117 125,93 Kč na opravu 
sociálního bytu č. 4 na ul. Dělnické 320/38

f) městskému obvodu Vítkovice ve výši 100 tis. Kč 
na opravu sociálního bytu č. 16 na ul. Ocelářská 
41/16

g) městskému obvodu Polanka nad Odrou ve výši 10 159 tis. 
Kč na akci Stavební úpravy školy č.p. 330

09920/RM1418/133          .....             07

2) rozhodla
o změně účelu části dotace ve výši 140 tis. Kč, 
poskytnuté městskému obvodu Krásné Pole na akci 
Závlek cyklostezky Q - větev A na akci Chodník u 
bývalé školky

09920/RM1418/133          .....             07

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

z v y š u j í

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

na pol. 4116, ÚZ 34352, ORJ 120 o 3 600 tis. Kč (A.1.)

(A.2.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ103533063, org. 92000000 o 11 050 tis. 
Kč

                        ÚZ 103133063, org. 
92000000 o 1 300 tis. Kč

(A.3.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 104513013, org. 93000000 o 607 tis. Kč

                        ÚZ 104113013, org. 
93000000 o 72 tis. Kč

(A.4.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 107117015, org. 99000000 o 15 tis. Kč

                        ÚZ 107517016, org. 
99000000 o 253 tis. Kč

- neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

(A.4.) na ORJ 120, pol. 4113, ÚZ 90002, org. 88000000 o 124 tis. Kč

                                 org. 96000000 
o 920 tis. Kč

- neinvestiční přijaté transfery od krajů

(A.4.) na ORJ 120, pol. 4122, ÚZ 112100000, org. 97000000 o 9 tis. Kč

                        ÚZ 112500000, org. 
97000000 o 49 tis. Kč

na pol. 4122, ÚZ 201, ORJ 120 o 1 020 tis. Kč (A.6.)

- investiční přijaté transfery od krajů

na pol. 4222, ÚZ 201, ORJ 120 o 480 tis. Kč (A.6.)          

- nedaňové příjmy

na § 3639, pol. 2133, ORJ 137 o 3 246 tis. Kč (C.18.)

- běžné výdaje

na § 6171, pol. 5660, ORJ 132 o 300 tis. Kč (B.1.)

na § 6171, pol. 5179, ORJ 133 o 65 tis. Kč (C.3.)

na § 2271, pol. 5166, ORJ 221 o 726 tis. Kč (C.4.)

(C.1.) na ORJ 230, § 2219, pol. 5169, ÚZ 92, org. 3233 o 87 tis. Kč

                      pol. 5171, ÚZ 92, org. 3233 
o 1 320 tis. Kč

na § 6211, pol. 5171, ORJ 136 o 300 tis. Kč (C.12.)

(C.13.) na ORJ 200, § 3900, pol. 5169 o 33 tis. Kč

                       pol. 5137 o 30 tis. Kč

(C.14.) na ORJ 130, § 3639, pol. 5173, org. 109000000, ÚZ 109117017 
o 6 tis. Kč

                                       
     ÚZ 109517018 o 32 tis. Kč

      na ORJ 135, § 6171, pol. 5011, org. 109000000, ÚZ 
109117017 o 110 tis. Kč

                                        
     ÚZ 109517018 o 621 tis. Kč

                       pol. 5021, org. 109000000, 
ÚZ 109117017 o 5 tis. Kč

                                        
     ÚZ 109517018 o 32 tis. Kč 

                       pol. 5031, org. 109000000, 
ÚZ 109117017 o 28 tis. Kč

                                        
     ÚZ 109517018 o 155 tis. Kč

                       pol. 5032, org. 109000000, 
ÚZ 109117017 o 10 tis. Kč

                                        
     ÚZ 109517018 o 56 tis. Kč

      na ORJ 260, § 3639, pol. 5164, org. 109000000, ÚZ 
109117017 o 2 tis. Kč

                                        
     ÚZ 109517018 o 11 tis. Kč

                       pol. 5175, org. 109000000, 
ÚZ 109117017 o 5 tis. Kč

                                        
     ÚZ 109517018 o 29 tis. Kč

(C.15.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5021, ÚZ 14032, org. 714 o 5 tis. 
Kč

                                        
 org. 713 o 144 tis. Kč

                                ÚZ 7119, 
org. 713 o 60 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5021, ÚZ 7109, ORJ 135 o 47 tis. Kč (C.17.)

(C.18.) na ORJ 100, § 2212, pol. 5171 o 3 004 tis. Kč

                       pol. 5169 o 242 tis. Kč

(C.19.) na ORJ 133, § 6171, pol. 5137 o 1 100 tis. Kč

                       pol. 5169 o 800 tis. Kč

(A.2.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5901, ÚZ 103533063, org. 92000000 o 
4 918 tis. Kč

                               ÚZ 
103133063, org. 92000000 o 574 tis. Kč

     na ORJ 135, § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, ORG 92000000 
o 1 920 tis. Kč

                § 3299, pol. 5011, ÚZ 103133063, ORG 
92000000 o  226 tis. Kč

                § 3299, pol. 5011, ÚZ 103107606, ORG 
92000000 o  113 tis. Kč

                § 3299, pol. 5021, ÚZ 103533063, ORG 
92000000 o  264 tis. Kč

                § 3299, pol. 5021, ÚZ 103133063, ORG 
92000000 o   31 tis. Kč

                § 3299, pol. 5021, ÚZ 103107606, ORG 
92000000 o   16 tis. Kč

                § 3299, pol. 5031, ÚZ 103533063, ORG 
92000000 o  538 tis. Kč

                § 3299, pol. 5031, ÚZ 103133063, ORG 
92000000 o   64 tis. Kč

                § 3299, pol. 5031, ÚZ 103107606, ORG 
92000000 o   32 tis. Kč

                § 3299, pol. 5032, ÚZ 103533063, ORG 
92000000 o  194 tis. Kč

                § 3299, pol. 5032, ÚZ 103133063, ORG 
92000000 o   23 tis. Kč

                § 3299, pol. 5032, ÚZ 103107606, ORG 
92000000 o   12 tis. Kč

                § 3299, pol. 5038, ÚZ 103533063, ORG 
92000000 o   34 tis. Kč

                § 3299, pol. 5038, ÚZ 103133063, ORG 
92000000 o    4 tis. Kč

                § 3299, pol. 5038, ÚZ 103107606, ORG 
92000000 o    2 tis. Kč

                § 3299, pol. 5424, ÚZ 103533063, ORG 
92000000 o   22 tis. Kč

                § 3299, pol. 5424, ÚZ 103133063, ORG 
92000000 o    3 tis. Kč

                § 3299, pol. 5424, ÚZ 103107606, ORG 
92000000 o    2 tis. Kč

                § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, ORG 
92000001 o  413 tis. Kč

                § 3299, pol. 5011, ÚZ 103133063, ORG 
92000001 o   49 tis. Kč

                § 3299, pol. 5011, ÚZ 103107606, ORG 
92000001 o   25 tis. Kč

                § 3299, pol. 5021, ÚZ 103533063, ORG 
92000001 o   26 tis. Kč

                § 3299, pol. 5021, ÚZ 103133063, ORG 
92000001 o    3 tis. Kč

                § 3299, pol. 5021, ÚZ 103107606, ORG 
92000001 o    2 tis. Kč

                § 3299, pol. 5031, ÚZ 103533063, ORG 
92000001 o  104 tis. Kč

                § 3299, pol. 5031, ÚZ 103133063, ORG 
92000001 o   13 tis. Kč

                § 3299, pol. 5031, ÚZ 103107606, ORG 
92000001 o    7 tis. Kč

                § 3299, pol. 5032, ÚZ 103533063, ORG 
92000001 o   38 tis. Kč

                § 3299, pol. 5032, ÚZ 103133063, ORG 
92000001 o    5 tis. Kč

                § 3299, pol. 5032, ÚZ 103107606, ORG 
92000001 o    3 tis. Kč

                § 3299, pol. 5011, ÚZ 07606, ORG 
92000002 o  3 tis. Kč

                § 3299, pol. 5031, ÚZ 07606, ORG 
92000002 o  1 tis. Kč

                § 3299, pol. 5032, ÚZ 07606, ORG 
92000002 o  1 tis. Kč

     na ORJ 140, § 3299, pol. 5019, ÚZ 103533063, ORG 92000000 
o  1.774 tis. Kč

                § 3299, pol. 5019, ÚZ 103133063, ORG 
92000000 o   209 tis. Kč

                § 3299, pol. 5019, ÚZ 103107606, ORG 
92000000 o   105 tis. Kč

                § 3299, pol. 5039, ÚZ 103533063, ORG 
92000000 o   604 tis. Kč

                § 3299, pol. 5039, ÚZ 103133063, ORG 
92000000 o    71 tis. Kč

                § 3299, pol. 5039, ÚZ 103107606, ORG 
92000000 o    36 tis. Kč

                § 3299, pol. 5029, ÚZ 103533063, ORG 
92000000 o    39 tis. Kč

                § 3299, pol. 5029, ÚZ 103133063, ORG 
92000000 o     5 tis. Kč

                § 3299, pol. 5029, ÚZ 103107606, ORG 
92000000 o     3 tis. Kč

                § 3299, pol. 5175, ÚZ 103533063, ORG 
92000000 o    63 tis. Kč

                § 3299, pol. 5175, ÚZ 103133063, ORG 
92000000 o     8 tis. Kč

                § 3299, pol. 5175, ÚZ 103107606, ORG 
92000000 o     4 tis. Kč

                § 3299, pol. 5136, ÚZ 103533063, ORG 
92000001 o    14 tis. Kč

                § 3299, pol. 5136, ÚZ 103133063, ORG 
92000001 o     2 tis. Kč

                § 3299, pol. 5136, ÚZ 103107606, ORG 
92000001 o     1 tis. Kč

                § 3299, pol. 5167, ÚZ 103533063, ORG 
92000001 o    51 tis. Kč

                § 3299, pol. 5167, ÚZ 103133063, ORG 
92000001 o     6 tis. Kč

                § 3299, pol. 5167, ÚZ 103107606, ORG 
92000001 o     3 tis. Kč

                § 3299, pol. 5175, ÚZ 103533063, ORG 
92000001 o    34 tis. Kč

                § 3299, pol. 5175, ÚZ 103133063, ORG 
92000001 o     4 tis. Kč

                § 3299, pol. 5175, ÚZ 103107606, ORG 
92000001 o     2 tis. Kč

na § 3639, pol. 5171, ORJ 136 o 3 000 tis. Kč (E.2.)

(C.20.) na ORJ 270, § 4379, pol. 5137 o 385 tis. Kč

                 § 5311, pol. 5011 o 185 tis. Kč 

 (A.3.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5021, ÚZ 104513013, ORG 93000001 
o 72 tis. Kč

                       pol. 5021, ÚZ 104113013, 
ORG 93000001 o  9 tis. Kč

                       pol. 5021, ÚZ 104107601, 
ORG 93000001 o  5 tis. Kč    

                       pol. 5031, ÚZ 104513013, 
ORG 93000001 o 18 tis. Kč

                       pol. 5031, ÚZ 104113013, 
ORG 93000001 o  2 tis. Kč

                       pol. 5031, ÚZ 104107601, 
ORG 93000001 o  1 tis. Kč

                       pol. 5032, ÚZ 104513013, 
ORG 93000001 o 6 tis. Kč

                       pol. 5032, ÚZ 104113013, 
ORG 93000001 o  1 tis. Kč

                       pol. 5032, ÚZ 104107601, 
ORG 93000001 o  1 tis. Kč

      na ORJ 270, § 4349, pol. 5011, ÚZ 104513013, ORG 
93000000 o 343 tis. Kč

                       pol. 5011, ÚZ 104113013, 
ORG 93000000 o  40 tis. Kč

                       pol. 5011, ÚZ 104107601, 
ORG 93000000 o  20 tis. Kč    

                       pol. 5031, ÚZ 104513013, 
ORG 93000000 o  86 tis. Kč

                       pol. 5031, ÚZ 104113013, 
ORG 93000000 o  10 tis. Kč

                       pol. 5031, ÚZ 104107601,ORG 
93000000 o   5 tis. Kč

                       pol. 5032, ÚZ 104513013, 
ORG 93000000 o  31 tis. Kč

                       pol. 5032, ÚZ 104113013, 
ORG 93000000 o   4 tis. Kč

                       pol. 5032, ÚZ 104107601, 
ORG 93000000 o   2 tis. Kč

      na ORJ 180, § 4349, pol. 5167, ÚZ 104513013, ORG 
93000000 o  51 tis. Kč

                       pol. 5167, ÚZ 104113013, 
ORG 93000000 o   6 tis. Kč

                       pol. 5167, ÚZ 104107601, 
ORG 93000000 o   3 tis. Kč

                       pol. 5164, ÚZ 104513013, 
ORG 93000000 o  22 tis. Kč

                       pol. 5164, ÚZ 104113013, 
ORG 93000000 o   3 tis. Kč

                       pol. 5164, ÚZ 104107601, 
ORG 93000000 o   2 tis. Kč


- kapitálové výdaje

(C.1.) na ORJ 230, § 3741, pol. 6121, ÚZ 1080, org. 5014 o 10 000 
tis. Kč

                § 2321, pol. 6121, org. 7233 o 1 800 tis. 
Kč

                § 2310, pol. 6121 org. 7360 o 120 tis. Kč

                § 3631, pol. 6121, org. 4343 o 405 tis. Kč

                               ÚZ 95, org. 
4343 o 328 tis. Kč

                § 4374, pol. 6121, org. 6052 o 5 500 tis. 
Kč

                § 2219, pol. 6122, ÚZ 95, org. 8228 
o 700 tis. Kč

                               org. 8228 o 300 
tis. Kč

(C.2.) na ORJ 230, § 3745, pol. 6121, org. 5050 o 200 tis. Kč

                               org. 5051 o 300 
tis. Kč

na § 3639, pol. 6121, ORJ 136 o 205 tis. Kč (C.12.)

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 857 o 715 tis. Kč (C.16.)


- neinvestiční transfery

(A.1.) na ORJ 160, § 3311, pol. 5336, ÚZ 34352, org. 4240 o 1 300 
tis. Kč

                                        
org. 4251 o 2 300 tis. Kč

na § 3741, pol. 5336, ÚZ 201, ORJ 300, org. 4270 o 1 020 tis. Kč 
(A.6.)


- investiční transfery

na § 3392, pol. 6313, ORJ 160, org. 4259 o 250 tis. Kč (A.4.)

na § 3741, pol. 6356, ÚZ 201, ORJ 300, org. 4270 o 480 tis. Kč 
(A.6.)

na § 3392, pol. 6313, ORJ 160, org. 4259 o 3 552 tis. Kč (E.1.)


- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - 
příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7101, ORJ 120, org. 504 o 41 tis. Kč 
(C.5.)

                  ORJ 120, org. 505 o 570 tis. Kč (C.20.)


- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - 
výdaje

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 515 o 125 tis. Kč (C.6.)

                        org. 517 o 67 tis. Kč (C.6.)

                        org. 514 o 576 tis. Kč (C.7.)

                        org. 511 o 7 150 tis. Kč (C.8.) 

(C.10.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 7608, org. 505 o 118 tis. 
Kč
                                        
org. 507 o 100 tis. Kč

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 620 o 10 159 tis. Kč (C.11.)

z v y š u j e

- financování

na pol. 8115, ORJ 120 o 300 tis. Kč (B.1.)

- rozpočtová rezerva

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 41 tis. Kč (C.5.)

´                         o 1 120 tis. Kč (A.4.)

s n i ž u j í

- běžné výdaje

na § 3745, pol. 5169, ORJ 300 o 500 tis.Kč (C.2.)

na § 3639, pol. 5169, ORJ 300 o 65 tis. Kč (C.3.)

na § 2141, pol. 5139, ORJ 221 o 726 tis. Kč (C.4.)

(C.6.) na ORJ 200, § 3326, pol. 5171 o 125 tis. Kč

                              o 67 tis. Kč

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7608, ORJ 180 o 218 tis. Kč (C.10.)

(C.12.) na ORJ 136, § 5519, pol. 5137 o 20 tis. Kč

                       pol. 5139 o 85 tis. Kč

                       pol. 5169 o 30 tis. Kč

                 § 6211, pol. 5153 o 70 tis. Kč

na § 3326, pol. 5171, ORJ 200 o 63 tis. Kč (C.13.)

(C.14.) na ORJ 130, § 3639, pol. 5173, org. 91000000, ÚZ 109117017 
o 6 tis. Kč

                                        
    ÚZ 109517018 o 32 tis. Kč

      na ORJ 135, § 6171, pol. 5011, org. 91000000, ÚZ 
109117017 o 110 tis. Kč

                                        
    ÚZ 109517018 o 621 tis. Kč

                       pol. 5021, org. 91000000, 
ÚZ 109117017 o 5 tis. Kč

                                        
    ÚZ 109517018 o 32 tis. Kč 

                       pol. 5031, org. 91000000, 
ÚZ 109117017 o 28 tis. Kč

                                        
    ÚZ 109517018 o 155 tis. Kč

                       pol. 5032, org. 91000000, 
ÚZ 109117017 o 10 tis. Kč

                                        
    ÚZ 109517018 o 56 tis. Kč

      na ORJ 260, § 3639, pol. 5164, org. 91000000, ÚZ 
109117017 o 2 tis. Kč

                                        
    ÚZ 109517018 o 11 tis. Kč

                       pol. 5175, org. 91000000, 
ÚZ 109117017 o 5 tis. Kč

                                        
    ÚZ 109517018 o 29 tis. Kč

(C.15.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5021, ÚZ 14032, org. 714 o 5 tis. 
Kč

                                        
 org. 713 o 144 tis. Kč

                                ÚZ 7119, 
org. 713 o 60 tis. Kč

na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7109, ORJ 180 o 47 tis. Kč (C.17.)

(C.19.) na ORJ 133, § 6171, pol. 5162 o 1 500 tis. Kč

                       pol. 5139 o 400 tis. Kč

na § 3299, pol. 5901, org. 92000000 o 373 tis. Kč (A.2.)

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7601, ORJ 180 o 37 tis. Kč (A.3.)

(A.3.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5132, ÚZ 104513013, ORG 93000000 o 
  22 tis. Kč

                      pol. 5132, ÚZ 104113013, ORG 
93000000 o   3 tis. Kč

                      pol. 5132, ÚZ 104107601, ORG 
93000000 o   2 tis. Kč


- kapitálové výdaje

(C.1.) na ORJ 230, § 6409, pol. 6909, ÚZ 1080 o 10 000 tis. Kč

                § 2321, pol. 6121, org. 7081 o 800 tis. Kč

                § 2321, pol. 6121, org. 7319 o 1 000 tis. 
Kč

                § 2321, pol. 6121, org. 7091 o 120 tis. Kč

                § 3322, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8211 
o 1 407 tis. Kč

                § 3631, pol. 6121, org. 4300 o 380 tis. Kč

                               org. 4338 o 15 
tis. Kč

                               org. 4339 o 10 
tis. Kč

                               ÚZ 95, org. 
4303 o 155 tis.Kč

                                     org. 
4318 o 110 tis. Kč

                                     org. 
4325 o 33 tis. Kč

                                     org. 
4327 o 30 tis. Kč

                § 3392, pol. 6121, org. 8202 o 5 800 tis. 
Kč

                               ÚZ 95, 
org. 8202 o 700 tis. Kč

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 576 tis. Kč (C.7.)

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 7 150 tis. Kč (C.8.)

(C.11.) na ORJ 230, § 6409, pol. 6909 o 7 252 tis. Kč

                 § 3412, pol. 6121, org. 8219 o 578 tis. 
Kč

                 § 3741, pol. 6121, org. 8218 o 2 329 tis. 
Kč

na § 6211, pol. 6122, ORJ 136 o 300 tis. Kč (C.12.)

na § 2310, pol. 6121, ORJ 230, org. 857 o 715 tis. Kč (C.16.)

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 1 000 tis. Kč (E.2.)

s n i ž u j e

- rozpočtová rezerva

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 3 552 tis. Kč (E.1.)

                         o 2 000 tis. Kč (E.2.)

Městský obvod Proskovice (C.6.)

- zvýší převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 515 o 125 tis. Kč

- zvýší běžné výdaje na opravu 
památníku CZE8119-7926

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 125 tis. Kč


Městský obvod Radvanice a Bartovice (C.6.)

- zvýší převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 517 o 67 tis. Kč

- zvýší běžné výdaje na opravu 
památníku CZE8119-7927

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 67 tis. Kč

Městský obvod Nová Ves (C.7.)

- zvýší převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 514 o 576 tis. Kč

- zvýší běžné výdaje na Opravu 
havarijního stavu chodníků na ul. Bartošově k autobus. 
zast. MHD

na § 2219, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 576 tis. Kč


Městský obvod Petřkovice (C.8.)

- zvýší převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 511 o 7 150 tis. Kč

- zvýší běžné výdaje na akci 
Protipovodňová opatření - oprava opěrných zídek a 
opěrných břehů Ludgeřovického potoka - odstranění 
havarijního stavu

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 7 150 tis. Kč

Městský obvod Krásné Pole (C.9.)

- sníží kapitálové výdaje na akci 
Závlek cyklostezky Q - větev A

na § 2219, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 1800002000000 o 140 tis. Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
Chodník u bývalé školky

na § 2219, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 1800018000000 o 140 tis. Kč

Městský obvod Poruba (C.10., A.5.)

- zvýší převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 505 o 118 tis. Kč

- zvýší běžné výdaje

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 118 tis. Kč

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze SR

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 447 tis. Kč

- zvýší neinvestiční transfery

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 447 tis. Kč

Městský obvod Vítkovice (C.10.)

- zvýší převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 507 o 100 tis. Kč

- zvýší běžné výdaje

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 100 tis. Kč

Městský obvod Polanka nad Odrou (C.11.)

- zvýší převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 620 o 10 159 tis. Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
Stavební úpravy školy č.p. 330

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 2000002000000 o 10 159 tis. Kč

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.5.)

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze SR

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 233 tis. Kč

- zvýší neinvestiční transfery

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 233 tis. Kč

Městský obvod Slezská Ostrava (A.5.)

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze SR

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 510 tis. Kč

- zvýší neinvestiční transfery

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 510 tis. Kč

Městský obvod Ostrava-Jih (A.5.)

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze SR

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 449 tis. Kč

- zvýší neinvestiční transfery

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 449 tis. Kč


09920/RM1418/133          .....             07

4) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválená rozpočtová opatření

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.08.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro