Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 11:05:35
bod č. 96. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora, do Rakouska (Vídeň) a do Lucemburska (Lucemburk) ve dnech 22.-24.07.2018
(Poznámka: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09918/RM1418/133          .....             29

1) projednala
zprávu ze zahraniční pracovní cesty doc. Ing. Ivety 
Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora, do Rakouska 
(Vídeň) a do Lucemburska (Lucemburk) ve dnech 22.-24.07.2018


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro