Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 11:03:49
bod č. 84. - Návrh dodatku č. 32 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací se společností OVANET a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09915/RM1418/133          .....             83

1) rozhodla
o uzavření dodatku č. 32 ke Smlouvě na poskytování služeb 
elektronických komunikací ev. č. 0913/2003/MIS/LPO se 
společností OVANET a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, 
Ostrava, Přívoz, 702 00, IČO: 25857568 dle přílohy č.1 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro