Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 11:03:23
bod č. 46. - Prováděcí smlouva na pořízení a technickou podporu produktu VMware se spol. MERIT GROUP a. s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09914/RM1418/133          .....             83

1) rozhodla
o uzavření prováděcí smlouvy č. 2018 - 032 k 
Rámcové smlouvě na pořizování licencí k 
produktům VMware a souvísejících služeb ze dne 29. 9. 2016 
se spol. MERIT GROUP a.s. se sídlem Březinova 136/7, 772 00 Olomouc, 
IČO: 64609995 za cenu 529 042,69 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro