Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 11:01:57
bod č. 50. - Přijetí darů do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09912/RM1418/133          .....             89

1) rozhodla
o přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené 
znečištěním ovzduší ve výši 100.000 
Kč od právnické osoby: BorsodChem MCHZ, s.r.o., IČO: 26019388, se 
sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Chemická 2039/1, PSČ 
709 00 dle důvodové zprávy předloženého materiálu a 
o uzavření příslušné darovací smlouvy dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu

09912/RM1418/133          .....             89

2) rozhodla

o přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 
30.000 Kč od fyzické osoby: XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXX XXX XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX dle důvodové zprávy a 
o uzavření příslušné darovací smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro