Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 11:01:32
bod č. 26. - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2621/2017/OŽP/VZKÚ na realizaci projektu "Ověření aktuálního stavu kontaminace v areálu TROJEK, a.s. (bývalé Zachemo) v Ostravě a analýza rizik"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09911/RM1418/133          .....             80

1) rozhodla
na straně statutárního města Ostravy o uzavření dodateku 
č. 1 smlouvy o dílo "Ověření aktuálního stavu 
kontaminace v areálu TROJEK, a.s. (bývalé Zachemo) v 
Ostravě a analýza rizik" č. 2621/2017/OŽP/VZKÚ ze dne 29. 9. 
2017, se společností AQUATEST a.s., IČO: 44794843, se sídlem 
Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro