Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 11:01:07
bod č. 21. - Vyjádření pro Lesy České republiky, s.p. k návrhu na standardizaci geografického názvosloví vodních nádrží
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09910/RM1418/133          .....             80

1) projednala
žádost právního subjektu Lesy České republiky, s.p. 
ze dne 18. 7. 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

09910/RM1418/133          .....             80

2) souhlasí
s obsahem vyjádření k žádosti právního 
subjektu Lesy České republiky, s.p. dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu

09910/RM1418/133          .....             80

3) ukládá
Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru ochrany 
životního prostředí

zaslat vyjádření dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu právnímu subjektu Lesy České republiky, 
s.p.

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Termín: 31.08.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro