Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 11:00:32
bod č. 8. - Závěrečné vyhodnocení účinnosti injektáže stromů proti klíněnce jírovcové
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09909/RM1418/133          .....             80

1) rozhodla
o objednání závěrečného vyhodnocení 
účinnosti ošetření stromů proti klíněnce 
jírovcové u RNDr. Tomáše Kurase, Ph.D., IČO: 
70618470, se sídlem Kotlářova 2770/40, 700 30 Ostrava, za cenu 
nejvýše přípustnou 139 000,- Kč, dle důvodové 
zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

09909/RM1418/133          .....             80

2) ukládá
Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru ochrany 
životního prostředí vystavit objednávku dle bodu 1) tohoto 
usnesení

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Termín: 31.08.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro