Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:50:21
bod č. 13.VZ - Veřejná zakázka "Nábřeží Ostravice - mostní pilíř bývalé Střelniční lávky", poř. č. 166/2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09891/RM1418/133          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
"Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše 
Sýkory - stavba č. 2.2 rekonstrukce mostního pilíře 
bývalé Střelniční lávky" v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností:

Pizarra Mont s.r.o.

se sídlem: Záhumenní 505, 747 22 Dolní 
Benešov

IČO: 03748774

za cenu nejvýše přípustnou 2.517.514,39 Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 6 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro